Zmeny v colnom odbavení pri exporte obchodného tovaru na letisku Václava Havla v Prahe od 1.1.2015

Colný úrad Praha Ruzyně uplatňuje od 1.1.2015 zmenený náhľad na možnosť podávať ústne colné vyhlásenie na obchodný tovar (definícia obchodného tovaru: všetko ostatné okrem tovaru neobchodného charakteru pozri definíciu podľa čl. 1 ods. 6 NK 2454/93).

Zmena spočíva v tom, že colný úrad už nebude akceptovať ústne vyhlásenie na obchodný tovar, ak nebudú naplnené, kumulatívne, podmienky stanovené v čl. 225 a 266 vykonávacieho predpisu NK 2454/93 (tj. Zásielky do hodnoty 1.000 EUR, zásielka nie je súčasťou pravidelnej série podobných zásielok a tovar neprepravuje nezávislý prepravca ako súčasť väčšieho nákladu obchodnej povahy) k colnému kódexu. Akonáhle, hoci len jeden faktor nebude zodpovedať, bude colný úrad požadovať podanie elektronického vyhlásenia alebo bude potrebné takéto zásielky deklarovať k vývozu a výstupu v inom mieste EÚ. Postup CA v rámci SR by mal byť vo veci konzistentné.


slovenskySK anglickyEN
© 2023 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.