Súčasnosť

Spoločnosť dosahuje ročný obrat takmer 19 miliárd USD.

V roku 2001 bola zriadená druhá pobočka Nippon Express v strednej a východnej Európe, a to v Prahe. Čoskoro po svojom založení začala rozvíjať samostatnú činnosť a stala sa významným partnerom pre svojich zákazníkov v oblasti prepráv zásielok.

Zastúpenie v Prahe okrem zabezpečenia komplexného servisu v námorných a leteckých prepravách poskytuje svojim zákazníkom tiež servis preclievanie a poistenie zásielok.

Pobočka v Prahe disponuje vlastným skladom o rozlohe 2250 m2 a technikou pre manipuláciu zásielok do 3 ton hmotnosti.

Druhá pobočka v ČR vznikla v roku 2020 v Přehýšově pri Plzni ako logistický a distribučný sklad s rozlohou 12700 m2.

Tretia pobočka bola zriadená na Slovensku v Bratislave v roku 2022.


slovenskySK anglickyEN
© 2024 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.