Colné poradenstvo

V rámci kompletného servisu špedičných služieb zaistí skúsený tím našich špecialistov všetky formality spojené s colným odbavením. Postaráme sa o to, aby Váš tovar bol odbavený v dovoze alebo vývoze podľa platných predpisov a nariadení.

Zdarma poskytneme colné poradenstvo a nájdeme optimálne riešenie, ktoré Vám pomôže ušetriť náklady.

Naši zákazníci môžu naplno využiť výhody spojené s udeľovaním povolení pre zjednodušené colné postupy s colnými zárukami na mnohých colných úradoch v Českej republike.

Ocenením najvyššej kvality poskytovaných služieb bolo udelenie certifikátu AEO F v roku 2010 – zástupca v colnom riadení. Vďaka tomu bude Vaša zásielka rýchlo a hladko odbavená a pripravená pre ďalší transport na miesto určenia. 


slovenskySK anglickyEN
© 2024 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.