Poistenie

Ani pri vynaložení riadnej starostlivosti špeditéra sa nedá úplne vylúčiť riziko poškodenia zásielky počas prepravy, v priebehu ktorej môže dochádzať aj k niekoľkým prekládkam, zmenám dopravných prostriedkov, ale aj pôsobeniu vyššej moci. Pripoistenie na celý prepravný úsek môže aspoň z časti eliminovať nepríjemné dôsledky čiastočnej alebo celkovej škody na zásielke formou jej finančnej kompenzácie. Aby sme mohli navrhnúť a zaistiť optimálne poistenie presne na mieru Vašej zásielky, stačí nám vedieť:

  • Druh tovaru
  • Hodnotu tovaru
  • Miesto odoslania a prijatia
  • Typ dopravnej cesty
  • Početnosť  preprav

 


slovenskySK anglickyEN
© 2024 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.