História spoločnosti

Spoločnosť Nippon Express Co. Ltd. je špedičná a logistická firma špecializujúca sa na námornej a leteckej prepravy tovaru do celého sveta.

Spoločnosť vznikla v Japonsku v roku 1937 spojením niekoľkých menších privátnych firiem zaoberajúcich sa predovšetkým špedičnou činnosťou a ďalších spoločností so štátnou účasťou. Rýchlym rozvojom prešiel Nippon Express v čase druhej svetovej vojny a predovšetkým v päťdesiatych rokoch, v čase silného ekonomického rastu.

Roku 1958 spoločnosť prvýkrát expandovala do zahraničia a pre rozvíjajúce sa kontakty svojich zákazníkov založila prvú pobočku v New Yorku v USA a čoskoro na to nasledovali ďalšie. Neskôr sa zastúpenie firmy rozšírila do ďalších krajín Európy, Ázie i Ameriky, až dosiahla dnešného počtu 730 v celkovo 49 krajinách celého sveta a k dnešnému dňu dosahuje celkový počet zamestnancov skupiny Nippon Express 73 482.


slovenskySK anglickyEN
© 2024 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.