Požiar na lodi Hanjin Green Earth

Vážení zákazníci,
 
dovoľujeme si Vás upozorniť, že na lodi Hanjin Green Earth dňa 1.5.2015 vypukol požiar na ceste do Suezského prieplavu a ďalej do prístavu Hamburg. Poškodené kontajnery boli potom vyložené a loď ďalej pokračovala po svojej trase. Podľa posledných správ bolo požiarom zasiahnuté iba malé množstvo kontajnerov.
 
Na základe tejto nehody bola vyhlásená spoločná havária.
 
Spoločná havárie je systém, v ktorom všetky zúčastnené strany prispievajú na straty alebo výdavky, ktoré boli vynaložené na príkaz kapitána plavidla a boli nevyhnutné pre záchranu plavidlá a zvyšku nákladu pred nebezpečenstvom či ďalšie škodou.
 
Všeobecne platí, že potom čo kapitán oznámi spoločnú haváriu, lodiari takisto vyhlási spoločnú haváriu a menujú osoby zodpovedné za posúdenie výška príspevkov, ktoré majú byť zaplatené príslušnými stranami.

slovenskySK anglickyEN
© 2022 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.