Nešťastné udalosti v japonskej Fukušime

S ohľadom na nešťastnej udalosti v japonskej Fukušime prijala Komisia EÚ s okamžitou účinnosťou ako núdzové opatrenie vykonávacie nariadenie č. 297/2011. Kontrola dovozu potravín a krmív z Japonska tým bola významne posilnená. Potraviny z dvanástich prefektúr podliehajú osobitným kontrolám. Skúšky na rádioaktivitu sa musia vykonávať už v samotnom Japonsku a o výsledku skúšky sa vyžaduje písomné potvrdenie. Vzor tohto potvrdenia je uvedený v prílohe uvedeného nariadenia. Dva dni pred príchodom zásielky do Európy musí byť informované príslušné orgány dotknutých krajín. Navyše by mala existovať ďalšie kontrola na európskej pôde. Tiež potraviny z ďalších 35 prefektúr Japonska budú v niektorých členských štátoch EÚ kontrolované. Opatrenie sa netýka výrobkov, ktoré boli vyrobené pred 11. marcom 2011.SouborTypVelikost
Narizeni_czpdf0,7 MB
Regulation_enpdf0,7 MB

slovenskySK anglickyEN
© 2023 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.