Meranie rádioaktivity zásielok z Japonska

Dovoľte nám informovať Vás o najnovších postupoch pri kontrole rádioaktivity zásielok z Japonska.

V prípade potreby môžu naši japonskí kolegovia pomôcť vysvetliť Vašim dodávateľom všetky náležitosti spojené s odoslaním zásielky z Japonska.

Možno je vám známe, že 12. apríla priplávala do prístavu v Hamburgu prvá loď (MOL Majesty) vyrozprávaný z Japonska po nehode v jadrovej elektrárni Fukušima. Od tohto dátumu sa začali niektoré bezpečnostné procesy. Kontrola prítomnosti rádioaktivity bude vykonaná v prvom európskom prístave naplávaných, tj. Väčšinou v Rotterdame. Na termináloch v Hamburgu sa potom môžu kontrolovať na prítomnosť žiarenia jednotlivé kontajnery.

Od uvedeného dátumu sa bude uplatňovať nasledujúci postup pre všetky kontajnery s nákladom pochádzajúcim z Japonska, bez ohľadu na povahu nákladu a spôsob dopravy:

  • meranie rádioaktivity na CPA (Container X-Ray Check Institute) na colnom úrade Hamburg Waltershof
  • toto opatrenie sa týka všetkých druhov prepráv (železničná i kamiónovej)
  • všetky kamióny s naloženými kontajnermi musia prejsť CPA pred opustením prístavu
  • všetky kontajnery určené na prepravu po železnici musia byť pred naložením na vagóny dopravené ku kontrole prístavného ťahačmi do CPA

Musíme Vás bohužiaľ upozorniť, že vykonávanie kontroly zaberie určitý čas a môže sa prejaviť na oneskorenie dodávok. Okrem toho môžu byť ohrozené odchodovej časy pravidelnými vlakovými spojmi do ČR. Prevoz kontajnerov ku kontrole môže byť tiež spoplatnený.

Vyššie uvedený postup sa bude uplatňovať minimálne po dobu 4 týždňov, ale môže byť v závislosti od vývoja situácie predĺžený.


slovenskySK anglickyEN
© 2023 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.