Čína zaviedla od 1.8.2013 daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 6%

Vážení zákazníci,

s účinnosťou od 1. augusta 2013 Čína zaviedla národný pilotný program reformy dane z pridanej hodnoty. V dôsledku toho bola doterajšia obchodná daň nahradená daňou z pridanej hodnoty, ktorej výška je pre sektor logistiky a dopravy stanovená vo výške 6%.

O prebiehajúcej reforme máme len obmedzené informácie, ale zdá sa že bude mať veľký dopad na dopravné pre zákazníkov v zámorí.

Radi by sme sa s Vami touto cestou podelili o predpoklad, ako môže nová daň ovplyvniť Vás, našich zákazníkov. Prosíme Vás zároveň o pochopenie, že kedykoľvek môže dôjsť k zmenám.

 

S účinnosťou od 1. augusta 2013 sa čínska DPH uplatňuje vo výške 6% na služby cestnej, námornej a leteckej prepravy, ako aj na logistické služby, napr. Prístavné poplatky, colné odbavenie, poplatok za vystavenie cestovného lístka (B / L, AWB) , Terminal Handling Charge pod.

 

Rozhodujúci vplyv na uplatnenie DPH má dodacia podmienka (podľa Incoterms 2000), napr.

medzinárodná preprava z Číny do zámoria:

  • vyplatene (freight prepaid) - s DPH - dopravné platené v Číne
  • Nevyplatené (freight collect) - bez DPH - dopravné platené v zámorí

 

medzinárodná preprava zo zámoria do Číny:

  • vyplatene (freight prepaid) - bez DPH - dopravné platené v zámorí
  • Nevyplatené (freight collect) - s DPH - dopravné platené v Číne

 

Pozn .: Má sa za to, že spoločnosti s daňovým domicilom (sídlom) v Číne si môžu DPH spätne nárokovať.

 

DPH vo výške 6% bude účtovaná zahraničnému dovozcovi, pokiaľ bude platcom lokálnych služieb poskytnutých v Číne, ako napr. THC, miestne prevoz a ďalšie poplatky v prípade dodacích podmienok EXW alebo FCA. Námorné dopravné nie je predmetom zdanenia.

DPH vo výške 6% bude účtovaná zahraničnému exportérovi, ak bude platcom lokálnych služieb poskytnutých v Číne, ako napr. THC, miestne prevoz a ďalšie poplatky v prípade dodacích podmienok DDP alebo DAP. Námorné dopravné nie je predmetom zdanenia.

Pokiaľ bude platcom dopravného importér alebo exportér v Číne, bude si môcť tento subject zaplatenú DPH spätne nárokovať.

Radi by sme Vás upozornili, že by bolo vhodné upraviť dodaciu podmienku s Vaším obchodným partnerom tak, aby ste sa plateniu DPH pokiaľ možno vyhli. V opačnom prípade budeme nútení Vám ju preúčtovať.

V prípade otázok sa na nás neváhajte s dôverou obrátiť.


slovenskySK anglickyEN
© 2022 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.