10 rokov v Českej republike

V apríli tohto roku uplynulo 10 rokov od založenia pobočky spoločnosti Nippon Express v Českej republike. Pri tejto príležitosti mohli zamestnanci na malej oslave ochutnať pravé japonské lahôdky a z pripravenej prezentácie sa dozvedieť niekoľko zaujímavostí z práve uplynulej prvej dekády. Organizačná zložka sa za tú dobu vyvinula od malej reprezentačnej kancelárie s dvoma zamestnancami v centre hlavného mesta do súčasnej veľkosti a vo výhodnej polohe blízko letiska Ruzyně aj mestského okruhu spájajúceho všetky dôležité českej diaľnice. Odchádzajúci riaditeľ pobočky poprial všetkým zamestnancom veľa úspechov v ďalších rokoch.


slovenskySK anglickyEN
© 2024 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.